Search here:
Algemene voorwaarden

Condities

Voor aanvang van de eerste inseminatie dienen de gegevens van merrie en merrie houder bij ons bekend te zijn.

Bestelling via het digitale bestelformulier heeft onze voorkeur, te vinden onder hengsten.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoersmiddelen of anderszins.

De gust verklaring van uw officieel erkende dierenarts dient uiterlijk vóór 1 oktober 2024 bij ons in het bezit te zijn om gebruik te maken van de retour regeling.

Indien uw gewenste hengst niet beschikbaar is kan u zonder bijkomende kosten kiezen uit één van onze andere hengsten.

* Bestelling van sperma moet ’s avonds voor levering bekend zijn!!

Dekgelden

Op al onze diensten rust het daarvoor gestelde BTW tarief.

Dekgelden zijn exclusief stamboek -en administratie kosten.

De vaste kosten worden bij eerste verzending gefactureerd.

Wanneer het dekgeld voldaan is ontvangt u, wanneer deze verwerkt zijn, een digitaal dekbewijs. 

De koeriers kosten van de bestelling worden bij de merrie houder in rekening gebracht. 

Op de koerierskosten is een brandstoftoeslag van toepassing.

Veterinair

Onze hengsten zijn E.V.A. en C.E.M. vrij.

Veterinaire begeleiding word verzorgd door DAP Suylighem.

Wij hanteren de richtlijnen van de NVWA 2024.